Home » NACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: Lani je ubijeno 14 žena, devet su ubili njihovi partneri