Home » MEĐUNARODNI DAN SIGURNOG POBAČAJA: Je li porast pobačaja zbog abnormalnih začeća s druge strane zakona?