Home » HELENA RAŠIĆ: Ne umanjujte bol žene s endometriozom. Nama je bezbolan dan s razinom boli 3, a ne 0!