Home » SVJETSKI DAN MENOPAUZE: Ginekologinja Vanja Fenzl o predrasudama, simptomima i hormonskoj terapiji