Home » DAN POSLIJE UKIDANJA ROE vs. WADE: Amerikanke masovno brišu aplikacije za praćenje menstruacije