Home » PRIZIV SAVJESTI: Koji je liječnik savjesniji, onaj koji priziva savjest ili onaj koji daje medicinsku uslugu?