Home » REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE U KLINČU POLITIKA (9): Kako se osobama s invaliditetom radi sterilizacija bez pristanka ili onemogućava potpomognuta oplodnja