Home » REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE U KLINČU POLITIKA (8): Samo 26 posto ordinacija ima prilagođenu opremu osobama s invaliditetom