Home » POVIJESNA ODLUKA EU: Rodno uvjetovano nasilje ulazi na popis najtežih kaznenih djela, kao što je i terorizam