Home » SEKSUALNI ŽIVOT STARIJIH: Norvežani se više samozadovoljavaju, Portugalci preferiraju odnose