Home » EPIDEMIJA FEMICIDA: Većina ubojica imala je zabranu pristupa žrtvama. Pristupili su im i ubili ih