Home
piše Nina Lišnić

 

Prijavite svoju erotsku priču na Nagradni natječaj za najbolju erotsku priču portala Reci.hr

Prijave erotskih priča primamo na: desk@reci.hr

Natječaj je otvoren 1. ožujka i traje sve do kraja godine – 31. prosinca 2020.

Priče će ocjenjivati stručni žiri Reci.hr prema ustanovljenim kategorijama, a ona priča koja dobije najviše ocjene bit će proglašena pobjednicom Natječaja. 

Autorici ili autoru pobjedničke priče bit će dodijeljena adekvatna novčana nagrada. 

 

PRAVILA NATJEČAJA ZA NAJBOLJU EROTSKU PRIČU

 

Priča ne smije biti duža od 18.000 znakova (characters with spaces).

 

Erotski sadržaj mora biti uklopljen u kontekst priče – neće se razmatrati one priče u kojoj se opisuje isključivo seksualni čin.

 

Neće se razmatrati priče koje opisuju i podržavaju bilo koji vid seksualnog nasilja. 

 

Razmatrat će se samo one priče u kojima su svi likovi svjesno i dobrovoljno pristali na seks i koji su dovoljno odrasli za zrelo donošenje takve odluke.

 

Reci.hr stječe pravo korištenja priča prijavljenih na Natječaj bez plaćanja naknade autorima. Ima pravo na objavljivanje priča prispjelih na Natječaj na svojim mrežnim stranicama ili u zasebnoj knjizi (zbirci priča).

 

Reci.hr se obvezuje da će prilikom korištenja priča navesti ime i prezime njihova autora. Priče mogu biti potpisane autorovim imenom i prezimenom ili pseudonimom. Redakcija jamči diskreciju imena i autore potpisuje kako su naveli da žele. 

 

Reci.hr ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno autorska prava nad poslanim pričama. Ako neki od sudionika Natječaja pošalje priču na koju nema autorsko pravo ili na drugi način zloupotrijebi tuđa prava, Reci.hr neće snositi nikakvu odgovornost. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima.

 

 

Erotske priče kroz povijest preispitivale su ljudsku seksualnost i često preskakale granice vladajućeg morala. Izazov je napisati dobru erotsku priču i to nije nimalo lak posao. Erotika nije samo opisivanje seksualnog čina – to bi bila pornografija čije je doslovno značenje “ilustriranje bludničenja”. No, to ne znači da i erotska priča ne treba ili ne smije “ilustrirati bludničenje”, naprotiv. Ono što razlikuje erotsku od pornografske priče jest kontekst. U erotskoj priči seksualni čin samo je logična posljedica okolnosti, zbivanja, atmosfere i emocija njenih likova. Erotska priča, za razliku od čiste pornografije, bavi se onim što njeni likovi osjećaju prije i pri samom seksualnom činu. Ne mora to uvijek biti ljubav, baš kao što niti svaki seksualni čin nije rezultat velike i besmrtne ljubavi, ali mora biti rezultat nekakvih emocija među likovima.