Home » TANJA JURIN I SEKSUALNO OBRAZOVANJE: Mladi koje se educira na apstinenciju u seksualne odnose ulaze ranije i imaju više spolnih bolesti