Home » SHIRIN EBADI EU PARLAMENTU: Revoluciju u Iranu pokrenule žene – pomozite i ne trgujte s režimom koji ubija ljude