Home » POVIJESNA ODLUKA: EU parlament usvojio Rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima!